Back to All Events

Gwledda | Feast from the Flames

  • St Fagans National Museum of History Llys Llewelyn Cardiff CF5 6XB (map)
Llys.jpg
Prynu Tocyn / Buy tickets:
60.00

Tickets go on sale 10am Tuesday 16th July // Tocynnau ar werth 10am Dydd Mawrth 16 Gorffennaf

Add To Cart

Screen Shot 2019-07-12 at 15.35.54.png

Tân a Mwg & St Fagans National Museum of History invite you to an intimate feasting experience in the historical setting of Llys Llywelyn.

https://museum.wales/stfagans/buildings/llys-llywellyn/

Opening this year’s St Fagans Food Festival, Tân a Mwg will be introducing five carefully curated courses that reflect the regional landscape, highlighting local produce, farmers, and small scale growers.

Be the first to dine inside St Fagans’ replicated 13th century prince’s court and experience a bespoke seasonal menu, shaped and inspired by our culturally rich country. 

Expect five courses of delicious food and tasteful music in an intimate setting, to refine the art of sharing.

7:15pm arrival.  Food served at 7.45pm.

Tan_a_Mwg_Penally_14.jpg

----------------------------------------------------

Tan a Mwg create communal feasting experiences, touring tables in & around Wales, bringing people together & closer to their local food producers. Focusing on age old methods of food preparation and preservation, with an openness to influences from our culturally diverse community. Where traditions & techniques are respected & re-invented.

----------------------------------------------------

Tan_a_Mwg_Penally_26.jpg

Menu to be revealed on the evening

All dietary requirements can be accommodated with prior notice (Vegan, Vegetarian, and Gluten free friendly).

Tickets must be purchased in advance.
Tickets inclusive of five courses and a botanical cocktail / mocktail on arrival.
Natural wine and ales will be available to purchase from the bar.

Suitability:        18+
Location:         Llys Llywelyn, St Fagans National Museum of History
Accessibility:   Llys Llywelyn is a 10 minute walk from the main building and car park - please contact events@museumwales.ac.uk prior to booking to discuss any accessibility requirements.

photo- Amgueddfa Cymru

photo- Amgueddfa Cymru


Mae Tân a Mwg a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn eich gwahodd i brofi gwledd yn awyrgylch hudolus Llys Llywelyn. 

 I agor Gŵyl Fwyd Sain Ffagan eleni, bydd Tân a Mwg yn cyflwyno pimp cwrs cywrain sy’n ddathliad o dir Cymru, gan ddefnyddio cynnyrch gan ffermwyr a thyfwyr lleol.

 Cyfle i fod ymysg y cyntaf i giniawa yn llys tywysog canoloesol Sain Ffagan, a phrofi bwydlen dymhorol arbennig, wedi’i siapio a’i hysbrydoli gan gyfoeth ein gwlad. 

 Dewch i rannu bwyd hyfryd a cherddoriaeth swynol mewn lleoliad arbennig.

 Cyrraedd am 7.15pm. Gweinir y bwyd am 7.45pm. 


Tan_a_Mwg_Penally_21.jpg

----------------------------------------------------

Mae Tân a Mwg yn creu profiadau gwledda cymunedol ledled Cymru, gan ddod â phobl ynghyd ac yn nes at eu cynhyrchwyr bwyd lleol. Maent yn canolbwyntio ar yr hen dechnegau o baratoi a chadw bwyd, ac yn agored i ddylanwadau o’n cymuned amrywiol. Caiff traddodiadau a thechnegau eu parchu a’u hail-ddyfeisio.

----------------------------------------------------

Bwydlen i gael ei datgelu ar y noson

Gallwn ddarparu ar gyfer holl anghenion dietegol o gael gwybod ymlaen llaw (fegan, llysieuol, di-glwten).

 

Rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw.

Tocynnau yn cynnwys pedwar cwrs a choctel wrth gyrraedd (coctels di-alcohol ar gael).

Bydd cwrw a gwinoedd naturiol ar gael i’w prynu o’r bar.

 

Addas i:           18+

Lleoliad:           Llys Llywelyn, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Hygyrchedd:   Mae Llys Llywelyn 10 munud ar droed o brif fynedfa a maes parcio’r Amgueddfa – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk ymlaen llaw i drafod unrhyw ofynion hygyrchedd.

 


 

 

Earlier Event: 15 June
CAMP ELSEWHERE WOODLAND FEAST